KERESÉS

00Ft

KOSÁR

Skip to Content

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a vinomarket.hu kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.
A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

 

1. ADATKEZELŐ

Az adatok kezelője Gencs Péter EV.

Székhely/postázási cím: 2621 Verőce, Liszt Ferenc utca 12/4 ; adószám: 67814893-1-33
Elérhetőség: [email protected], vagy www.gencsworks.hu
Bejegyző bíróság: Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala
Nyilvántartási száma: 50801284

 

2. A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A személyes adatok kezelésének célja

1. a felhasználóval való kapcsolattartás
2. a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése
3. felhasználói elégedettség tesztelése és mérése
4. a felhasználó marketing célú felkeresése

A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

 

4. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 730 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

 

5. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki.

Kivételt képez a megrendelés, ez esetben az adatokat a választott futárszolgálat részére továbbítjuk.

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

 

6. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a [email protected] e-mail címen Gencs Péter tulajdonostól ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet.

Adatbirtokosok jogai:
a. tájékoztatáshoz való jog
b. hozzáféréshez való jog
c. adatok helyesbítésének kérése
d. törléshez való jog
e. az adatkezelés korlátozásához való jog
f. adathordozhatósághoz való jog
g. tiltakozáshoz való jog

 

7. A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA

A vinomarket.hu weboldal a
FULLCON IT Development Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1108 Budapest, Tóvirág utca 8. 10. em. 43.
Cégjegyzékszám: 01-09-298281, szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: információ beszerzése folyamatban

 

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy Gencs Péter EV. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

to-topto-top